Μουσείο Τυπογραφίας - Σχεδιασμός ιστοσελίδας

Μουσείο Τυπογραφίας

Το Μουσείο Τυπογραφίας είναι το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα αφιερωμένο στην τυπογραφία και την εκτύπωση. Η ιστοσελίδα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις συλλογές του μουσείου και τις πολιτιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν μέρος στο χώρο του.

δείτε την ιστοσελίδα

_ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ _ ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ DIGITAL

Το Μουσείο Τυπογραφίας είναι το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα αφιερωμένο στην τυπογραφία και την εκτύπωση. Η ιστοσελίδα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις συλλογές του μουσείου και τις πολιτιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν μέρος στο χώρο του.

δείτε την ιστοσελίδα

_ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ _ ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ DIGITAL
Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share
ESPA 2014–2020